När man hyr en lägenhet ska man inte behöva betala alltför höga hyror. Andrahandsuthyrning ska inte kunna ske i vinstsyfte och om man hyr en lägenhet ska man betala samma hyra som lägenhetsinnehavaren, plus en mindre summa för om lägenheten är möblerad (c:a 10-15% av hyran).

För hyresrätter är det förstås inga problem att veta vad hyran är men för bostadsrätter är det något annorlunda. En vanlig missuppfattning är att månadsavgiften motsvarar en hyresrätts hyra men det är fel. Sedan 1:a februari 2013 räknar man numera ut maxtaket för vad en skälig hyra är för en bostadsrätt med en kombination av månadsavgiften och avkastningen på marknadsvärdet på bostaden.

Beräkna vad skälig hyra (maxtak) är för en bostadsrätt

Maxtaket för vad en skälig hyra är för en bostadsrätt beräknas som normal avkastningsränta (för närvarande c:a 4%) på lägenhetens marknadsvärde utslaget per månad plus månadsavgiften.

Exempel:

Om man har en bostad som kostar 2 Mkr och har en månadsavgift på 3.000 kr / månaden så gäller följande:

2.000.000 * 4% = 80.000 kr / år

80.000 / 12 = 6.667 kr / mån

Maxtak för skälig hyra: 6.667 + 3.000 = 9.667 kr / mån.

Kräva tillbaka hyra från andrahandsuthyrning

Det är numera förhållandevis enkelt att kräva tillbaka pengar retroaktivt från hyresvärden om man har fått betala oskälig hyra för sitt andrahandskontrakt av en hyresrätt. Detta är till för att inte hyresvärdar ska kunna utnyttja bostadslösas prekära situation till att avkräva onaturligt höga hyror.

För bostadsrätter är det sedan 1:a februari 2013 inte längre möjligt att kräva tillbaka oskäligt betald hyra.

Hur hyresvärdar kringgår att avkrävas på ”oskälig” hyra

Om man hyr ut sin bostadsrätt är det inte sällan man har egna kostnader (i form av räntekostnader) som överstiger vad en eventuell hyresrätt skulle kosta i samma område. Det finns olika tricks som används för att man inte ska förlora pengar på uthyrningen och för att inte hyresgästen ska kunna kräva tillbaka pengarna.

Om innehavaren tex har en lägenhet som kostar honom 5 000 kr i månaden men en skälig hyra i området ligger på 3 000 kr i månaden. I ett fall där hyresperioden är 6 månader så kommer hyresvärden då förlora 2 000 * 6 = 12 000 kr på att hyra ut lägenheten. Vad som ibland görs då är att man specificerar en hyra på 3 000 kr i andrahandskontraktet men att man sedan ”säljer” något symboliskt, säg en bok eller en rutten banan för 12 000 kr, med kvitto.

Dessa 12 000 kr kan förstås delas upp på 6 månaders avbetalning så att hyresgästen betalar 3 000 kr / mån för lägenheten och 2 000 kr / mån för den symboliska saken. Företrädesvis sker detta ofta till två olika konton. Detta gör det betydligt svårare för hyresgästen att avkräva den extra hyran, det är ju inte olagligt att sälja en bok för 12 000 kr. Huruvida det är moraliskt eller inte är dock en annan sak.