Ett andrahandskontrakt är ett kontrakt som låter dig få hyra, eller hyra ut, en lägenhet i andra hand. Kontraktet är minst lika viktigt för båda parter, både för hyresvärden (dvs den som har förstahandskontraktet) och hyresgästen (som ska hyra lägenheten den kommande perioden.

Det kan kanske tyckas lite obekvämt att skriva ett kontrakt om du hyr ut till en vän eller bekant (”vi litar på varandra”) och i 9 fall av 10 så kanske det går hur bra som helst. Problemet är just när ni blir oense om något, då kommer alltid ha kontraktet att gå tillbaka till så försök skriva det så ordentligt som möjligt.

Ett andrahandskontrakt måste innehålla följande uppgifter:

 • Hyresgästens namn, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter

Följande paragrafer kan vara vettiga att ha med i kontraktet:

 • Specifikation av vilken bostad kontraktet anger. Adress, yta
 • Vilket syfte hyresgästen ska använda bostaden till (tex. bostadssyfte, kontorsutrymme)
 • Huruvida bostaden uthyres möblerad eller ej. Specificera eventuella möbler (och dess skicka) i en bilaga till kontraktet
 • Hyresperiod
 • Hyra i kronor samt vilken dag i månaden hyran ska betalas. Dessutom, om hyran betalas i förskott eller efterskott. Dessutom är det bra att ange var hyran ska betalas (tex. ett kontonummer)
 • Om det tillkommer en deposition, hur mycket depositionen är och när den ska betalas. Dessutom bör det specificeras under vilka omständigheter den betalas tillbaka
 • Vilka kostnader som ingår respektive inte ingår i hyran (tex. kabel-TV, bredband, vatten, el mm).
 • Vad hyresgästen inte tillåts göra med lägenheten (tex. måla om, tapetsera, borra i väggar etc.)
 • Vem som ansvarar för eventuella skador på lägenheten under hyresperioden (vanligtvis hyresgästen)
 • Vem som ansvarar för att bostaden och dess inventarier är försäkrade (vanligtvis hyresvärden)
 • Eventuellt avstående från besittningsrätt enligt 12 kap. 45a § första stycket 2 jordabalken
 • Att hyresvärden ansvarar för att fastighetsägaren (tex bostadsrättsföreningen) är informerade om uthyrningen och att uthyrningen är godkänd av dessa.
 • Huruvida rökning och husdjur och annat är tillåtet i bostaden
 • Att hyresgästen skall följa allmänna förordningsregler för fastigheten

Dessutom ska kontraktet avslutas med namnteckningar för både hyresvärd och hyresgäst tillsammans med ort, datum och namnförtydligande.

Skapa ett andrahandskontrakt direkt på nätet

Om du känner dig osäker på om du kan formulera ett juridiskt bindande kontrakt så kan du också använda dig av en nättjänst som tex Avtal24 där man kan skapa ett andrahandskontrakt precis enligt ens önskemål. Kontraktet kan man sen skriva ut och är juridiskt bindande.

Fördelen med att köpa ett specialanpassat andrahandskontrakt (det kostar 195 kr) är att man kan vara säker på att det man skriver verkligen skulle gälla vid en eventuell tvist. En billig ”försäkring” för en bråkdel av hyressumman.